HOTLINE: 028 3850 0839

      

Hỗ trợ trực tuyến

Miền Nam:

Ngành Film cách nhiệt :

0911.728.339

   

Ngành Công nghiệp,Xây dựng:

0915.686.039

   

Ngành Quảng cáo:

0914.884.039

   

Wrap Film:

(028) 3850.0839/ Ext. 101    

   

Building, Horeca, Resort:

0914.997.838

   

Miền Bắc:

Ngành Công nghiệp, Building, Khách sạn:

0908.056.432

   

Ngành Quảng cáo:

0916.847.489

   

Customer Service:

(028) 3850.0839/ Ext. 105 - Hotline : 0913.357.039 (Ms Trang)

(028) 3850.0839/ Ext. 109 - Hotline : 0909.736.316 (Ms Tâm Anh)

   

Tin tức