HOTLINE: 028 3850 0839

Building, Horeca, Resort

3M™ Low Range Oil Quality Test Strips 1004, 1005

LOQT

Giá: Liên hệ Một giải pháp hiệu quả và thuận tiện để đo độ mới của Dầu Ăn


Que thử dầu 3M ứng dụng hiệu quả:


Phát hiện dầu ăn đã bắt đầu bị biến tính.


Loại bỏ dầu ăn đúng lúc khi thấy chất lượng thực phẩm chiên khong thể chấp nhận được.


Thao tác nhanh, tiện lợi:


- Nhúng trực tiếp que thử dầu trong dầu ăn đang sôi (163 – 204 ⁰C)


- Chỉ cần 15-20 giây có thể kiểm tra được độ no axit béo của dầu.
Quy cách: 40 que/chai. 4 chai/hộp.